Zarządzanie finansami Twojej Firmy

Bieżące zarządzanie finansami, utrzymywanie płynności finansowej, zestawienia dla banków, przygotowywanie prezentacji, projekcji i analiz, negocjacje warunków umów, ryzyko walutowe, koszty... Te wszystkie kwestie są kluczowe dla efektywności Twojej Firmy, a jednocześnie odrywają Cię od Twoich najważniejszych zadań: sprzedaży produktów i usług.

Dzięki współpracy z FTF Finance Twoja Firma zyska kompetentnego i zaufanego dyrektora finansowego, którego działania przełożą się na lepsze wyniki Firmy.

FTF Finance proponuje doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, bieżącą analizę struktury bilansu, należności i zobowiązań, płynności i kosztów, oraz stały monitoring sytuacji finansowo-ekonomicznej Firmy. Doradzimy w wyborze formy finansowania obrotowego, zaproponujemy adekwatną strukturę finansowania inwestycji lub restrukturyzacji zadłużenia.

Korzyści ze współpracy z FTF Finance:

  1. bezpieczeństwo finansowe w wyniku stałej kontroli sytuacji finansowej Firmy,
  2. zminimalizowanie ryzyka utraty płynności,
  3. wczesne wykrywanie zagrożeń,
  4. ograniczenie ryzyka błędnych decyzji,
  5. profesjonalne negocjacje podczas rozmów z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
  6. bezpieczna struktura finansowania Firmy,
  7. obniżenie kosztów finansowych,
  8. możliwość skoncentrowania się na kluczowych celach biznesowych Firmy.

Zapraszamy do kontaktu - wspólnie ustalimy najbardziej odpowiedni zakres usług dla Twojej Firmy.


FTF FINANCE
tel.: +48 502 855 811 office@ftf-finance.eu
Poznań


Kursy walut


Indeksy GPW


Notowania na świecie